Quạt hút NIDEC TUDC24N7CF-L20, 24VDC, 60x60x25mm

Quạt hút NIDEC TUDC24N7CF-L20, 24VDC, 60x60x25mm

quạt biến tần