Quạt hút EBMPAPST DV4114/2N, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút EBMPAPST DV4114/2N, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút chính hãng