Quạt hút SANYO DENKI 9AH0812S4D81, 12VDC, 80x80x25mm

Quạt hút SANYO DENKI 9AH0812S4D81, 12VDC, 80x80x25mm

quạt biến tần