Quạt hút SANYO DENKI 9GV1512P5M031, 12VDC, 150x150x50mm

Quạt hút SANYO DENKI 9GV1512P5M031, 12VDC, 150x150x50mm

quạt biến tần