Quạt hút SANYO DENKI 109P0412B303, 12VDC, 40x40x28mm

Quạt hút SANYO DENKI 109P0412B303, 12VDC, 40x40x28mm

quạt hút tủ điện