Quạt hút STYLE FAN S15D20-MK, 200VAC, 172x150x38mm

Quạt hút STYLE FAN S15D20-MK, 200VAC, 172x150x38mm

quạt hút chịu nhiệt