Quạt hút SHENG KWEI SK205AP-22-1, 200-240VAC, 205x205x72mm

Quạt hút SHENG KWEI SK205AP-22-1, 200-240VAC, 205x205x72mm

quạt hút tủ điện