Quạt hút NIDEC SERVO D1751S48B9CP-54, 48VDC, 172x51mm

Quạt hút NIDEC SERVO D1751S48B9CP-54, 48VDC, 172x51mm

quạt biến tần