Quạt hút EBMPAPST W3G910-LV12-36, 380-480VAC, 910mm

Quạt hút EBMPAPST W3G910-LV12-36, 380-480VAC, 910mm

quạt hút chính hãng