Quạt hút Bi-Sonic 5E-DVB, 115-230VAC, 170x150x55mm

Quạt hút Bi-Sonic 5E-DVB, 115-230VAC, 170x150x55mm

quạt chịu nhiệt