Quạt hút GULF 6C-230ABSL, 220-240VAC, 172x150x51mm

Quạt hút GULF 6C-230ABSL, 220-240VAC, 172x150x51mm

quạt hút chính hãng