Quạt hút JAPAN SERVO CNDC24B7R, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút JAPAN SERVO CNDC24B7R, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút tủ điện