Quạt hút FULLTECH UF-18JC23 BTHD, 230VAC, 180x180x90mm

Quạt hút FULLTECH UF-18JC23 BTHD, 230VAC, 180x180x90mm

quạt hút tủ điện