Quạt hút Mutual Motor M075AA2H, 200/240VAC, 80x80x25mm

Quạt hút Mutual Motor M075AA2H, 200/240VAC, 80x80x25mm

quạt hút tủ điện