Tụ Nguồn Cho Quạt Dianz CBB60 30µF, 450VAC

Tụ Nguồn Cho Quạt Dianz CBB60 30µF, 450VAC