Tụ Nguồn Cho Quạt Dianz CBB60 8µF, 450VAC

Tụ Nguồn Cho Quạt Dianz CBB60 8µF, 450VAC