ĐỘNG CƠ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ AC

Phân phối Động Cơ Điều Khiển Tốc Độ AC chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

 • Model: 
 • Thương hiệu: Oriental Motor
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Voltage: 
 • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
 • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
 • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


US Series là bộ điều khiển gắn bảng điều khiển và gói động cơ điều khiển tốc độ. Việc đấu dây được thực hiện thông qua một phương pháp kết nối dễ dàng sử dụng các đầu nối. Dòng này tối ưu cho các ứng dụng điều khiển tốc độ dễ dàng. Chức năng dừng tức thời không khả dụng.

Đặc trưng: 

 1. Dễ dàng kết nối: Có thể vận hành chỉ bằng cách kết nối bộ điều khiển với nguồn điện sau khi kết nối dễ dàng với động cơ và bộ điều khiển bằng cách sử dụng các đầu nối.
 2. Hoạt động dễ dàng: Tốc độ có thể được cài đặt dễ dàng bằng chiết áp trên bảng điều khiển phía trước.
 3. Thiết bị nối đất bảo vệ trên động cơ
 4. Phạm vi tốc độ thay đổi: 50Hz: 90 đến 1400 vòng / phút, 60Hz: 90 đến 1600 vòng / phút

Dòng sản phẩm:

Product Name Voltage Speed Control Range Permissible Torque Frame Size Shaft/Gear Type Gear Ratio Maximum Output
US206-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 50mN・m (1200r/min)
37mN・m (90r/min)
60mm Round Shaft Type 6W
US206-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 44mN・m (1200r/min)
37mN・m (90r/min)
60mm Round Shaft Type 6W
US206-401U2 Single-Phase 110/115VAC 60mm Pinion Shaft Type 6W
US206-401U2+2GN100KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.9-16r/min 3N・m (12r/min)
2.4N・m (0.9r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 6W
US206-401U2+2GN12.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 7.2-128r/min 0.51N・m (96r/min)
0.37N・m (7.2r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 6W
US206-401U2+2GN120KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.75-13r/min 3N・m (10r/min)
2.9N・m (0.75r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 6W
US206-401U2+2GN150KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.6-10r/min 3N・m (8r/min)
3N・m (0.6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 6W
US206-401U2+2GN15KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 6-106r/min 0.61N・m (80r/min)
0.45N・m (6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 6W
US206-401U2+2GN180KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.5-8.8r/min 3N・m (6.6r/min)
3N・m (0.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 6W
US206-401U2+2GN18KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 5-88r/min 0.73N・m (66r/min)
0.54N・m (5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 6W
US206-401U2+2GN25KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3.6-64r/min 0.91N・m (48r/min)
0.68N・m (3.6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 6W
US206-401U2+2GN3.6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 25-444r/min 0.15N・m (333r/min)
0.11N・m (25r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 6W
US206-401U2+2GN30KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3-53r/min 1.1N・m (40r/min)
0.81N・m (3r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 6W
US206-401U2+2GN36KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 2.5-44r/min 1.3N・m (33r/min)
0.97N・m (2.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 6W
US206-401U2+2GN3KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 30-533r/min 0.12N・m (400r/min)
0.09N・m (30r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 6W
US206-401U2+2GN50KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.8-32r/min 1.7N・m (24r/min)
1.2N・m (1.8r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 6W
US206-401U2+2GN5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 18-320r/min 0.2N・m (240r/min)
0.15N・m (18r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 6W
US206-401U2+2GN60KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.5-26r/min 2N・m (20r/min)
1.5N・m (1.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 6W
US206-401U2+2GN6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 15-266r/min 0.24N・m (200r/min)
0.18N・m (15r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 6W
US206-401U2+2GN7.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 12-213r/min 0.3N・m (160r/min)
0.22N・m (12r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 6W
US206-401U2+2GN75KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.2-21r/min 2.5N・m (16r/min)
1.8N・m (1.2r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 6W
US206-401U2+2GN90KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1-17r/min 3N・m (13r/min)
2.2N・m (1r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 6W
US206-401U2+2GN9KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 10-177r/min 0.36N・m (133r/min)
0.27N・m (10r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 6W
US206-402E2 Single-Phase 220/230VAC 60mm Pinion Shaft Type 6W
US206-402E2+2GN100KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.9-14r/min 2.9N・m (12r/min)
2.4N・m (0.9r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 6W
US206-402E2+2GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 7.2-112r/min 0.45N・m (96r/min)
0.37N・m (7.2r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 6W
US206-402E2+2GN120KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.75-11r/min 3N・m (10r/min)
2.9N・m (0.75r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 6W
US206-402E2+2GN150KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.6-9r/min 3N・m (8r/min)
3N・m (0.6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 6W
US206-402E2+2GN15KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 6-93r/min 0.53N・m (80r/min)
0.45N・m (6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 6W
US206-402E2+2GN180KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.5-7r/min 3N・m (6.6r/min)
3N・m (0.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 6W
US206-402E2+2GN18KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 5-77r/min 0.64N・m (66r/min)
0.54N・m (5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 6W
US206-402E2+2GN25KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3.6-56r/min 0.8N・m (48r/min)
0.68N・m (3.6r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 6W
US206-402E2+2GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 25-388r/min 0.13N・m (333r/min)
0.11N・m (25r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 6W
US206-402E2+2GN30KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3-46r/min 0.96N・m (40r/min)
0.81N・m (3r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 6W
US206-402E2+2GN36KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 2.5-38r/min 1.2N・m (33r/min)
0.97N・m (2.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 6W
US206-402E2+2GN3KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 30-466r/min 0.11N・m (400r/min)
0.09N・m (30r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 6W
US206-402E2+2GN50KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.8-28r/min 1.5N・m (24r/min)
1.2N・m (1.8r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 6W
US206-402E2+2GN5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 18-280r/min 0.18N・m (240r/min)
0.15N・m (18r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 6W
US206-402E2+2GN60KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.5-23r/min 1.7N・m (20r/min)
1.5N・m (1.5r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 6W
US206-402E2+2GN6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 15-233r/min 0.21N・m (200r/min)
0.18N・m (15r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 6W
US206-402E2+2GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 12-186r/min 0.27N・m (160r/min)
0.22N・m (12r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 6W
US206-402E2+2GN75KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.2-18r/min 2.2N・m (16r/min)
1.8N・m (1.2r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 6W
US206-402E2+2GN90KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1-15r/min 2.6N・m (13r/min)
2.2N・m (1r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 6W
US206-402E2+2GN9KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 10-155r/min 0.32N・m (133r/min)
0.27N・m (10r/min)
60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 6W
US315-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 125mN・m (1200r/min)
45mN・m (90r/min)
70mm Round Shaft Type 15W
US315-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 85mN・m (1200r/min)
35mN・m (90r/min)
70mm Round Shaft Type 15W
US315-401U2 Single-Phase 110/115VAC 70mm Pinion Shaft Type 15W
US315-401U2+3GN100KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.9-16r/min 5N・m (12r/min)
3N・m (0.9r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 15W
US315-401U2+3GN12.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 7.2-128r/min 1.3N・m (96r/min)
0.46N・m (7.2r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 15W
US315-401U2+3GN120KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.75-13r/min 5N・m (10r/min)
3.6N・m (0.75r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 15W
US315-401U2+3GN150KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.6-10r/min 5N・m (8r/min)
4.5N・m (0.6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 15W
US315-401U2+3GN15KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 6-106r/min 1.5N・m (80r/min)
0.55N・m (6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 15W
US315-401U2+3GN180KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.5-8.8r/min 5N・m (6.6r/min)
5N・m (0.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 15W
US315-401U2+3GN18KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 5-88r/min 1.8N・m (66r/min)
0.66N・m (5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 15W
US315-401U2+3GN25KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3.6-64r/min 2.3N・m (48r/min)
0.82N・m (3.6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 15W
US315-401U2+3GN3.6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 25-444r/min 0.36N・m (333r/min)
0.13N・m (25r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 15W
US315-401U2+3GN30KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3-53r/min 2.7N・m (40r/min)
0.99N・m (3r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 15W
US315-401U2+3GN36KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 2.5-44r/min 3.3N・m (33r/min)
1.2N・m (2.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 15W
US315-401U2+3GN3KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 30-533r/min 0.3N・m (400r/min)
0.11N・m (30r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 15W
US315-401U2+3GN50KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.8-32r/min 4.1N・m (24r/min)
1.5N・m (1.8r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 15W
US315-401U2+3GN5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 18-320r/min 0.51N・m (240r/min)
0.18N・m (18r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 15W
US315-401U2+3GN60KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.5-26r/min 5N・m (20r/min)
1.8N・m (1.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 15W
US315-401U2+3GN6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 15-266r/min 0.61N・m (200r/min)
0.22N・m (15r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 15W
US315-401U2+3GN7.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 12-213r/min 0.76N・m (160r/min)
0.27N・m (12r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 15W
US315-401U2+3GN75KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.2-21r/min 5N・m (16r/min)
2.2N・m (1.2r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 15W
US315-401U2+3GN90KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1-17r/min 5N・m (13r/min)
2.7N・m (1r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 15W
US315-401U2+3GN9KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 10-177r/min 0.91N・m (133r/min)
0.33N・m (10r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 15W
US315-402E2 Single-Phase 220/230VAC 70mm Pinion Shaft Type 15W
US315-402E2+3GN100KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.9-14r/min 5N・m (12r/min)
2.3N・m (0.9r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 15W
US315-402E2+3GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 7.2-112r/min 0.86N・m (96r/min)
0.35N・m (7.2r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 15W
US315-402E2+3GN120KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.75-11r/min 5N・m (10r/min)
2.8N・m (0.75r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 15W
US315-402E2+3GN150KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.6-9r/min 5N・m (8r/min)
3.5N・m (0.6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 15W
US315-402E2+3GN15KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 6-93r/min 1N・m (80r/min)
0.43N・m (6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 15W
US315-402E2+3GN180KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.5-7r/min 5N・m (6.6r/min)
4.2N・m (0.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 15W
US315-402E2+3GN18KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 5-77r/min 1.2N・m (66r/min)
0.51N・m (5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 15W
US315-402E2+3GN25KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3.6-56r/min 1.6N・m (48r/min)
0.64N・m (3.6r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 15W
US315-402E2+3GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 25-388r/min 0.25N・m (333r/min)
0.1N・m (25r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 15W
US315-402E2+3GN30KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3-46r/min 1.9N・m (40r/min)
0.77N・m (3r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 15W
US315-402E2+3GN36KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 2.5-38r/min 2.2N・m (33r/min)
0.92N・m (2.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 15W
US315-402E2+3GN3KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 30-466r/min 0.21N・m (400r/min)
0.085N・m (30r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 15W
US315-402E2+3GN50KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.8-28r/min 2.8N・m (24r/min)
1.2N・m (1.8r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 15W
US315-402E2+3GN5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 18-280r/min 0.34N・m (240r/min)
0.14N・m (18r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 15W
US315-402E2+3GN60KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.5-23r/min 3.4N・m (20r/min)
1.4N・m (1.5r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 15W
US315-402E2+3GN6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 15-233r/min 0.41N・m (200r/min)
0.17N・m (15r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 15W
US315-402E2+3GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 12-186r/min 0.52N・m (160r/min)
0.21N・m (12r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 15W
US315-402E2+3GN75KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.2-18r/min 4.2N・m (16r/min)
1.7N・m (1.2r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 15W
US315-402E2+3GN90KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1-15r/min 5N・m (13r/min)
2.1N・m (1r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 15W
US315-402E2+3GN9KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 10-155r/min 0.62N・m (133r/min)
0.26N・m (10r/min)
70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 15W
US425-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 200mN・m (1200r/min)
50mN・m (90r/min)
80mm Round Shaft Type 25W
US425-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 140mN・m (1200r/min)
35mN・m (90r/min)
80mm Round Shaft Type 25W
US425-401U2 Single-Phase 110/115VAC 80mm Pinion Shaft Type 25W
US425-401U2+4GN100KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.9-16r/min 8N・m (12r/min)
3.3N・m (0.9r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 25W
US425-401U2+4GN12.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 7.2-128r/min 2N・m (96r/min)
0.51N・m (7.2r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 25W
US425-401U2+4GN120KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.75-13r/min 8N・m (10r/min)
4N・m (0.75r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 25W
US425-401U2+4GN150KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.6-10r/min 8N・m (8r/min)
5N・m (0.6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 25W
US425-401U2+4GN15KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 6-106r/min 2.4N・m (80r/min)
0.61N・m (6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 25W
US425-401U2+4GN180KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.5-8.8r/min 8N・m (6.6r/min)
5.9N・m (0.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 25W
US425-401U2+4GN18KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 5-88r/min 2.9N・m (66r/min)
0.73N・m (5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 25W
US425-401U2+4GN25KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3.6-64r/min 3.7N・m (48r/min)
0.91N・m (3.6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 25W
US425-401U2+4GN3.6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 25-444r/min 0.58N・m (333r/min)
0.15N・m (25r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 25W
US425-401U2+4GN30KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3-53r/min 4.4N・m (40r/min)
1.1N・m (3r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 25W
US425-401U2+4GN36KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 2.5-44r/min 5.3N・m (33r/min)
1.3N・m (2.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 25W
US425-401U2+4GN3KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 30-533r/min 0.49N・m (400r/min)
0.12N・m (30r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 25W
US425-401U2+4GN50KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.8-32r/min 6.6N・m (24r/min)
1.7N・m (1.8r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 25W
US425-401U2+4GN5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 18-320r/min 0.81N・m (240r/min)
0.2N・m (18r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 25W
US425-401U2+4GN60KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.5-26r/min 7.9N・m (20r/min)
2N・m (1.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 25W
US425-401U2+4GN6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 15-266r/min 0.97N・m (200r/min)
0.24N・m (15r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 25W
US425-401U2+4GN7.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 12-213r/min 1.2N・m (160r/min)
0.3N・m (12r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 25W
US425-401U2+4GN75KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.2-21r/min 8N・m (16r/min)
2.5N・m (1.2r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 25W
US425-401U2+4GN90KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1-17r/min 8N・m (13r/min)
3N・m (1r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 25W
US425-401U2+4GN9KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 10-177r/min 1.5N・m (133r/min)
0.36N・m (10r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 25W
US425-402E2 Single-Phase 220/230VAC 80mm Pinion Shaft Type 25W
US425-402E2+4GN100KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.9-14r/min 8N・m (12r/min)
2.3N・m (0.9r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 25W
US425-402E2+4GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 7.2-112r/min 1.4N・m (96r/min)
0.35N・m (7.2r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 25W
US425-402E2+4GN120KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.75-11r/min 8N・m (10r/min)
2.8N・m (0.75r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 25W
US425-402E2+4GN150KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.6-9r/min 8N・m (8r/min)
3.5N・m (0.6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 25W
US425-402E2+4GN15KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 6-93r/min 1.7N・m (80r/min)
0.43N・m (6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 25W
US425-402E2+4GN180KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.5-7r/min 8N・m (6.6r/min)
4.2N・m (0.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 25W
US425-402E2+4GN18KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 5-77r/min 2N・m (66r/min)
0.51N・m (5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 25W
US425-402E2+4GN25KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3.6-56r/min 2.6N・m (48r/min)
0.64N・m (3.6r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 25W
US425-402E2+4GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 25-388r/min 0.41N・m (333r/min)
0.1N・m (25r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 25W
US425-402E2+4GN30KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3-46r/min 3.1N・m (40r/min)
0.77N・m (3r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 25W
US425-402E2+4GN36KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 2.5-38r/min 3.7N・m (33r/min)
0.92N・m (2.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 25W
US425-402E2+4GN3KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 30-466r/min 0.34N・m (400r/min)
0.085N・m (30r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 25W
US425-402E2+4GN50KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.8-28r/min 4.6N・m (24r/min)
1.2N・m (1.8r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 25W
US425-402E2+4GN5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 18-280r/min 0.57N・m (240r/min)
0.14N・m (18r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 25W
US425-402E2+4GN60KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.5-23r/min 5.5N・m (20r/min)
1.4N・m (1.5r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 25W
US425-402E2+4GN6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 15-233r/min 0.68N・m (200r/min)
0.17N・m (15r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 25W
US425-402E2+4GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 12-186r/min 0.85N・m (160r/min)
0.21N・m (12r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 25W
US425-402E2+4GN75KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.2-18r/min 6.9N・m (16r/min)
1.7N・m (1.2r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 25W
US425-402E2+4GN90KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1-15r/min 8N・m (13r/min)
2.1N・m (1r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 25W
US425-402E2+4GN9KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 10-155r/min 1N・m (133r/min)
0.26N・m (10r/min)
80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 25W
US540-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 260mN・m (1200r/min)
70mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 40W
US540-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 230mN・m (1200r/min)
63mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 40W
US540-401U2 Single-Phase 110/115VAC 90mm Pinion Shaft Type 40W
US540-401U2+5GN100KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.9-16r/min 10N・m (12r/min)
4.6N・m (0.9r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 40W
US540-401U2+5GN12.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 7.2-128r/min 2.6N・m (96r/min)
0.71N・m (7.2r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 40W
US540-401U2+5GN120KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.75-13r/min 10N・m (10r/min)
5.5N・m (0.75r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 40W
US540-401U2+5GN150KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.6-10r/min 10N・m (8r/min)
6.9N・m (0.6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 40W
US540-401U2+5GN15KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 6-106r/min 3.2N・m (80r/min)
0.85N・m (6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 40W
US540-401U2+5GN180KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 0.5-8.8r/min 10N・m (6.6r/min)
8.3N・m (0.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 40W
US540-401U2+5GN18KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 5-88r/min 3.8N・m (66r/min)
1N・m (5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 40W
US540-401U2+5GN25KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3.6-64r/min 4.7N・m (48r/min)
1.3N・m (3.6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 40W
US540-401U2+5GN3.6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 25-444r/min 0.76N・m (333r/min)
0.2N・m (25r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 40W
US540-401U2+5GN30KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 3-53r/min 5.7N・m (40r/min)
1.5N・m (3r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 40W
US540-401U2+5GN36KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 2.5-44r/min 6.8N・m (33r/min)
1.8N・m (2.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 40W
US540-401U2+5GN3KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 30-533r/min 0.63N・m (400r/min)
0.17N・m (30r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 40W
US540-401U2+5GN50KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.8-32r/min 8.6N・m (24r/min)
2.3N・m (1.8r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 40W
US540-401U2+5GN5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 18-320r/min 1.1N・m (240r/min)
0.28N・m (18r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 40W
US540-401U2+5GN60KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.5-26r/min 10N・m (20r/min)
2.8N・m (1.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 40W
US540-401U2+5GN6KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 15-266r/min 1.3N・m (200r/min)
0.34N・m (15r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 40W
US540-401U2+5GN7.5KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 12-213r/min 1.6N・m (160r/min)
0.43N・m (12r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 40W
US540-401U2+5GN75KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1.2-21r/min 10N・m (16r/min)
3.5N・m (1.2r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 40W
US540-401U2+5GN90KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 1-17r/min 10N・m (13r/min)
4.2N・m (1r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 40W
US540-401U2+5GN9KF Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 10-177r/min 1.9N・m (133r/min)
0.51N・m (10r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 40W
US540-402E2 Single-Phase 220/230VAC 90mm Pinion Shaft Type 40W
US540-402E2+5GN100KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.9-14r/min 10N・m (12r/min)
4.2N・m (0.9r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 40W
US540-402E2+5GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 7.2-112r/min 2.3N・m (96r/min)
0.64N・m (7.2r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 40W
US540-402E2+5GN120KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.75-11r/min 10N・m (10r/min)
5N・m (0.75r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 40W
US540-402E2+5GN150KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.6-9r/min 10N・m (8r/min)
6.2N・m (0.6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 40W
US540-402E2+5GN15KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 6-93r/min 2.8N・m (80r/min)
0.77N・m (6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 40W
US540-402E2+5GN180KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 0.5-7r/min 10N・m (6.6r/min)
7.5N・m (0.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 40W
US540-402E2+5GN18KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 5-77r/min 3.4N・m (66r/min)
0.92N・m (5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 40W
US540-402E2+5GN25KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3.6-56r/min 4.2N・m (48r/min)
1.1N・m (3.6r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 40W
US540-402E2+5GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 25-388r/min 0.67N・m (333r/min)
0.18N・m (25r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 40W
US540-402E2+5GN30KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 3-46r/min 5N・m (40r/min)
1.4N・m (3r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 40W
US540-402E2+5GN36KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 2.5-38r/min 6N・m (33r/min)
1.7N・m (2.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 40W
US540-402E2+5GN3KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 30-466r/min 0.56N・m (400r/min)
0.15N・m (30r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 40W
US540-402E2+5GN50KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.8-28r/min 7.6N・m (24r/min)
2.1N・m (1.8r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 40W
US540-402E2+5GN5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 18-280r/min 0.93N・m (240r/min)
0.26N・m (18r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 40W
US540-402E2+5GN60KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.5-23r/min 9.1N・m (20r/min)
2.5N・m (1.5r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 40W
US540-402E2+5GN6KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 15-233r/min 1.1N・m (200r/min)
0.31N・m (15r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 40W
US540-402E2+5GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 12-186r/min 1.4N・m (160r/min)
0.38N・m (12r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 40W
US540-402E2+5GN75KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1.2-18r/min 10N・m (16r/min)
3.1N・m (1.2r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 40W
US540-402E2+5GN90KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 1-15r/min 10N・m (13r/min)
3.7N・m (1r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 40W
US540-402E2+5GN9KF Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 10-155r/min 1.7N・m (133r/min)
0.46N・m (10r/min)
90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 40W
US560-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 490mN・m (1200r/min)
200mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 60W
US560-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 450mN・m (1200r/min)
140mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 60W
US560-501U2 Single-Phase 110/115VAC 90mm Pinion Shaft Type 60W
US560-502E2 Single-Phase 220/230VAC 90mm Pinion Shaft Type 60W
US590-001U2 Single-Phase 110/115VAC 60Hz: 90-1600r/min 730mN・m (1200r/min)
200mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 90W
US590-002E2 Single-Phase 220/230VAC 50Hz: 90-1400r/min 730mN・m (1200r/min)
230mN・m (90r/min)
90mm Round Shaft Type 90W
US590-501U2 Single-Phase 110/115VAC 90mm Pinion Shaft Type 90W
US590-502E2 Single-Phase 220/230VAC 90mm Pinion Shaft Type 90W