ĐỘNG CƠ MÔ-MEN XOẮN WORLD K SERIES

Phân phối Động Cơ Mô-men Xoắn World K Series chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model:
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 100-230VAC
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


Các mô-men xoắn này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn. Bằng cách cung cấp một thiết bị điều chỉnh điện áp bên ngoài, tốc độ và mô-men xoắn của động cơ có thể được điều chỉnh. Các gói động cơ mô-men xoắn TM Series và bộ điều khiển công suất bao gồm một bộ điều khiển công suất để có thể dễ dàng điều chỉnh mô-men xoắn cũng có sẵn.

 

Product Name Voltage Starting Torque (Time Rating: 5 minutes) Frame Size Shaft/Gear Type Gear Ratio Maximum Output
2TK3A-AW2U Single-Phase 110/115VAC 70mN・m 60mm Round Shaft Type 3.5W
2TK3A-CW2E Single-Phase 220/230VAC 70mN・m (50Hz) 60mm Round Shaft Type 2.8W (50Hz)
2TK3GN-AW2U Single-Phase 110/115VAC 60mm Pinion Shaft Type 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN100K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN12.5K Single-Phase 110/115VAC 0.71N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN120K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN150K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN15K Single-Phase 110/115VAC 0.85N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN180K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN18K Single-Phase 110/115VAC 1N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN25K Single-Phase 110/115VAC 1.3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN3.6K Single-Phase 110/115VAC 0.2N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN30K Single-Phase 110/115VAC 1.5N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN36K Single-Phase 110/115VAC 1.8N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN3K Single-Phase 110/115VAC 0.17N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN50K Single-Phase 110/115VAC 2.3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN5K Single-Phase 110/115VAC 0.28N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN60K Single-Phase 110/115VAC 2.8N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN6K Single-Phase 110/115VAC 0.34N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN7.5K Single-Phase 110/115VAC 0.43N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN75K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN90K Single-Phase 110/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 3.5W
2TK3GN-AW2U+2GN9K Single-Phase 110/115VAC 0.51N・m 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 3.5W
2TK3GN-CW2E Single-Phase 220/230VAC 60mm Pinion Shaft Type 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN100K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN12.5K Single-Phase 220/230VAC 0.71N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN120K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN150K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN15K Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN180K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN18K Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN25K Single-Phase 220/230VAC 1.3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN3.6K Single-Phase 220/230VAC 0.2N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN30K Single-Phase 220/230VAC 1.5N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN36K Single-Phase 220/230VAC 1.8N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN3K Single-Phase 220/230VAC 0.17N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN50K Single-Phase 220/230VAC 2.3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN5K Single-Phase 220/230VAC 0.28N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN60K Single-Phase 220/230VAC 2.8N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN6K Single-Phase 220/230VAC 0.34N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN7.5K Single-Phase 220/230VAC 0.43N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN75K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN90K Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 2.8W (50Hz)
2TK3GN-CW2E+2GN9K Single-Phase 220/230VAC 0.51N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 2.8W (50Hz)
3TK6A-AW2U Single-Phase 110/115VAC 150mN・m 70mm Round Shaft Type 8W
3TK6A-CW2E Single-Phase 220/230VAC 140mN・m (50Hz) 70mm Round Shaft Type 6W (50Hz)
3TK6GN-A2U Single-Phase 110/115VAC 70mm Pinion Shaft Type 8W
3TK6GN-AW2U+3GN100K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 8W
3TK6GN-AW2U+3GN12.5K Single-Phase 110/115VAC 1.5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 8W
3TK6GN-AW2U+3GN120K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 8W
3TK6GN-AW2U+3GN150K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 8W
3TK6GN-AW2U+3GN15K Single-Phase 110/115VAC 1.8N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 8W
3TK6GN-AW2U+3GN180K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 8W
3TK6GN-AW2U+3GN18K Single-Phase 110/115VAC 2.2N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 8W
3TK6GN-AW2U+3GN25K Single-Phase 110/115VAC 2.7N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 8W
3TK6GN-AW2U+3GN3.6K Single-Phase 110/115VAC 0.44N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 8W
3TK6GN-AW2U+3GN30K Single-Phase 110/115VAC 3.3N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 8W
3TK6GN-AW2U+3GN36K Single-Phase 110/115VAC 3.9N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 8W
3TK6GN-AW2U+3GN3K Single-Phase 110/115VAC 0.36N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 8W
3TK6GN-AW2U+3GN50K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 8W
3TK6GN-AW2U+3GN5K Single-Phase 110/115VAC 0.61N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 8W
3TK6GN-AW2U+3GN60K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 8W
3TK6GN-AW2U+3GN6K Single-Phase 110/115VAC 0.73N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 8W
3TK6GN-AW2U+3GN7.5K Single-Phase 110/115VAC 0.91N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 8W
3TK6GN-AW2U+3GN75K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 8W
3TK6GN-AW2U+3GN90K Single-Phase 110/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 8W
3TK6GN-AW2U+3GN9K Single-Phase 110/115VAC 1.1N・m 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 8W
3TK6GN-CW2E Single-Phase 220/230VAC 70mm Pinion Shaft Type 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN100K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN12.5K Single-Phase 220/230VAC 1.4N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN120K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN150K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN15K Single-Phase 220/230VAC 1.7N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN180K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN18K Single-Phase 220/230VAC 2N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN25K Single-Phase 220/230VAC 2.6N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN3.6K Single-Phase 220/230VAC 0.41N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN30K Single-Phase 220/230VAC 3.1N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN36K Single-Phase 220/230VAC 3.7N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN3K Single-Phase 220/230VAC 0.34N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN50K Single-Phase 220/230VAC 4.6N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN5K Single-Phase 220/230VAC 0.57N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN60K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN6K Single-Phase 220/230VAC 0.68N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN7.5K Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN75K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN90K Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 6W (50Hz)
3TK6GN-CW2E+3GN9K Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 6W (50Hz)
4TK10A-AW2U Single-Phase 110/115VAC 210mN・m 80mm Round Shaft Type 12W
4TK10A-CW2E Single-Phase 220/230VAC 220mN・m (50Hz) 80mm Round Shaft Type 10W (50Hz)
4TK10GN-AW2U Single-Phase 110/115VAC 80mm Pinion Shaft Type 12W
4TK10GN-AW2U+4GN100K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 12W
4TK10GN-AW2U+4GN12.5K Single-Phase 110/115VAC 2.1N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 12W
4TK10GN-AW2U+4GN120K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 12W
4TK10GN-AW2U+4GN150K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 12W
4TK10GN-AW2U+4GN15K Single-Phase 110/115VAC 2.6N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 12W
4TK10GN-AW2U+4GN180K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 12W
4TK10GN-AW2U+4GN18K Single-Phase 110/115VAC 3.1N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 12W
4TK10GN-AW2U+4GN25K Single-Phase 110/115VAC 3.8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 12W
4TK10GN-AW2U+4GN3.6K Single-Phase 110/115VAC 0.61N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 12W
4TK10GN-AW2U+4GN30K Single-Phase 110/115VAC 4.6N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 12W
4TK10GN-AW2U+4GN36K Single-Phase 110/115VAC 5.5N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 12W
4TK10GN-AW2U+4GN3K Single-Phase 110/115VAC 0.51N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 12W
4TK10GN-AW2U+4GN50K Single-Phase 110/115VAC 6.9N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 12W
4TK10GN-AW2U+4GN5K Single-Phase 110/115VAC 0.85N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 12W
4TK10GN-AW2U+4GN60K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 12W
4TK10GN-AW2U+4GN6K Single-Phase 110/115VAC 1N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 12W
4TK10GN-AW2U+4GN7.5K Single-Phase 110/115VAC 1.3N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 12W
4TK10GN-AW2U+4GN75K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 12W
4TK10GN-AW2U+4GN90K Single-Phase 110/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 12W
4TK10GN-AW2U+4GN9K Single-Phase 110/115VAC 1.5N・m 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 12W
4TK10GN-CW2E Single-Phase 220/230VAC 80mm Pinion Shaft Type 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN100K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN12.5K Single-Phase 220/230VAC 2.2N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN120K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN150K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN15K Single-Phase 220/230VAC 2.7N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN180K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN18K Single-Phase 220/230VAC 3.2N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN25K Single-Phase 220/230VAC 4N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN3.6K Single-Phase 220/230VAC 0.64N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN30K Single-Phase 220/230VAC 4.8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN36K Single-Phase 220/230VAC 5.8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN3K Single-Phase 220/230VAC 0.53N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN50K Single-Phase 220/230VAC 7.3N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN5K Single-Phase 220/230VAC 0.89N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN60K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN6K Single-Phase 220/230VAC 1.1N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN7.5K Single-Phase 220/230VAC 1.3N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN75K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN90K Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 10W (50Hz)
4TK10GN-CW2E+4GN9K Single-Phase 220/230VAC 1.6N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 10W (50Hz)
5TK20A-AW2U Single-Phase 110/115VAC 350mN・m 90mm Round Shaft Type 23W
5TK20A-CW2E Single-Phase 220/230VAC 350mN・m (50Hz) 90mm Round Shaft Type 20W (50Hz)
5TK20GN-AW2U Single-Phase 110/115VAC 90mm Pinion Shaft Type 23W
5TK20GN-AW2U+5GN100K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 23W
5TK20GN-AW2U+5GN12.5K Single-Phase 110/115VAC 3.5N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 23W
5TK20GN-AW2U+5GN120K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 23W
5TK20GN-AW2U+5GN150K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 23W
5TK20GN-AW2U+5GN15K Single-Phase 110/115VAC 4.3N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 23W
5TK20GN-AW2U+5GN180K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 23W
5TK20GN-AW2U+5GN18K Single-Phase 110/115VAC 5.1N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 23W
5TK20GN-AW2U+5GN25K Single-Phase 110/115VAC 6.4N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 23W
5TK20GN-AW2U+5GN3.6K Single-Phase 110/115VAC 1N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 23W
5TK20GN-AW2U+5GN30K Single-Phase 110/115VAC 7.7N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 23W
5TK20GN-AW2U+5GN36K Single-Phase 110/115VAC 9.2N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 23W
5TK20GN-AW2U+5GN3K Single-Phase 110/115VAC 0.85N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 23W
5TK20GN-AW2U+5GN50K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 23W
5TK20GN-AW2U+5GN5K Single-Phase 110/115VAC 1.4N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 23W
5TK20GN-AW2U+5GN60K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 23W
5TK20GN-AW2U+5GN6K Single-Phase 110/115VAC 1.7N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 23W
5TK20GN-AW2U+5GN7.5K Single-Phase 110/115VAC 2.1N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 23W
5TK20GN-AW2U+5GN75K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 23W
5TK20GN-AW2U+5GN90K Single-Phase 110/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 23W
5TK20GN-AW2U+5GN9K Single-Phase 110/115VAC 2.6N・m 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 23W
5TK20GN-CW2E Single-Phase 220/230VAC 90mm Pinion Shaft Type 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN100K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 100 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN12.5K Single-Phase 220/230VAC 3.5N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 12.5 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN120K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 120 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN150K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 150 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN15K Single-Phase 220/230VAC 4.3N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 15 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN180K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 180 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN18K Single-Phase 220/230VAC 5.1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 18 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN25K Single-Phase 220/230VAC 6.4N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 25 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN3.6K Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3.6 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN30K Single-Phase 220/230VAC 7.7N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 30 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN36K Single-Phase 220/230VAC 9.2N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 36 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN3K Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 3 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN50K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 50 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN5K Single-Phase 220/230VAC 1.4N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 5 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN60K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 60 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN6K Single-Phase 220/230VAC 1.7N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 6 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN7.5K Single-Phase 220/230VAC 2.1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 7.5 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN75K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 75 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN90K Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 90 20W (50Hz)
5TK20GN-CW2E+5GN9K Single-Phase 220/230VAC 2.6N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-K Gearhead 9 20W (50Hz)