GÓI ĐỘNG CƠ MÔ-MEN XOẮN VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT DÒNG TM

Phân phối Gói Động Cơ Mô-men Xoắn Và Bộ Điều Khiển Công Suất Dòng TM chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model:
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 100-230VAC
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


Với động cơ mô-men xoắn TM Series và gói bộ điều khiển công suất, bạn có thể điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng với cấu hình hệ thống đơn giản. Các sản phẩm này là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng cuộn dây, chức năng đẩy và các tình huống khác mà mô-men xoắn phải được điều chỉnh.

 

Product Name Voltage Starting Torque (Time Rating: 5 minutes) Frame Size Shaft/Gear Type Gear Ratio Maximum Output
TM203A-AU Single-Phase 100/115VAC 70mN・m 60mm Round Shaft Type 3.5W
TM203A-GNU Single-Phase 100/115VAC 60mm Pinion Shaft Type 3.5W
TM203A-GNU+2GN100KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 3.5W
TM203A-GNU+2GN12.5KF Single-Phase 100/115VAC 0.71N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 3.5W
TM203A-GNU+2GN120KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 3.5W
TM203A-GNU+2GN150KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 3.5W
TM203A-GNU+2GN15KF Single-Phase 100/115VAC 0.85N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 3.5W
TM203A-GNU+2GN180KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 3.5W
TM203A-GNU+2GN18KF Single-Phase 100/115VAC 1N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 3.5W
TM203A-GNU+2GN25KF Single-Phase 100/115VAC 1.3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 3.5W
TM203A-GNU+2GN3.6KF Single-Phase 100/115VAC 0.2N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 3.5W
TM203A-GNU+2GN30KF Single-Phase 100/115VAC 1.5N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 3.5W
TM203A-GNU+2GN36KF Single-Phase 100/115VAC 1.8N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 3.5W
TM203A-GNU+2GN3KF Single-Phase 100/115VAC 0.17N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 3.5W
TM203A-GNU+2GN50KF Single-Phase 100/115VAC 2.3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 3.5W
TM203A-GNU+2GN5KF Single-Phase 100/115VAC 0.28N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 3.5W
TM203A-GNU+2GN60KF Single-Phase 100/115VAC 2.8N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 3.5W
TM203A-GNU+2GN6KF Single-Phase 100/115VAC 0.34N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 3.5W
TM203A-GNU+2GN7.5KF Single-Phase 100/115VAC 0.43N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 3.5W
TM203A-GNU+2GN75KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 3.5W
TM203A-GNU+2GN90KF Single-Phase 100/115VAC 3N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 3.5W
TM203A-GNU+2GN9KF Single-Phase 100/115VAC 0.51N・m 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 3.5W
TM203C-AE Single-Phase 220/230VAC 70mN・m (50Hz) 60mm Round Shaft Type 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE Single-Phase 220/230VAC 60mm Pinion Shaft Type 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN100KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 0.71N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN120KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN150KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN15KF Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN180KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN18KF Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN25KF Single-Phase 220/230VAC 1.3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 0.2N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN30KF Single-Phase 220/230VAC 1.5N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN36KF Single-Phase 220/230VAC 1.8N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN3KF Single-Phase 220/230VAC 0.17N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN50KF Single-Phase 220/230VAC 2.3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN5KF Single-Phase 220/230VAC 0.28N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN60KF Single-Phase 220/230VAC 2.8N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN6KF Single-Phase 220/230VAC 0.34N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 0.43N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN75KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN90KF Single-Phase 220/230VAC 3N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 2.8W (50Hz)
TM203C-GNE+2GN9KF Single-Phase 220/230VAC 0.51N・m (50Hz) 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 2.8W (50Hz)
TM306A-AU Single-Phase 100/115VAC 150mN・m 70mm Round Shaft Type 8W
TM306A-GNU Single-Phase 100/115VAC 70mm Pinion Shaft Type 8W
TM306A-GNU+3GN100KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 8W
TM306A-GNU+3GN12.5KF Single-Phase 100/115VAC 1.5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 8W
TM306A-GNU+3GN120KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 8W
TM306A-GNU+3GN150KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 8W
TM306A-GNU+3GN15KF Single-Phase 100/115VAC 1.8N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 8W
TM306A-GNU+3GN180KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 8W
TM306A-GNU+3GN18KF Single-Phase 100/115VAC 2.2N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 8W
TM306A-GNU+3GN25KF Single-Phase 100/115VAC 2.7N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 8W
TM306A-GNU+3GN3.6KF Single-Phase 100/115VAC 0.44N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 8W
TM306A-GNU+3GN30KF Single-Phase 100/115VAC 3.3N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 8W
TM306A-GNU+3GN36KF Single-Phase 100/115VAC 3.9N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 8W
TM306A-GNU+3GN3KF Single-Phase 100/115VAC 0.36N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 8W
TM306A-GNU+3GN50KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 8W
TM306A-GNU+3GN5KF Single-Phase 100/115VAC 0.61N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 8W
TM306A-GNU+3GN60KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 8W
TM306A-GNU+3GN6KF Single-Phase 100/115VAC 0.73N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 8W
TM306A-GNU+3GN7.5KF Single-Phase 100/115VAC 0.91N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 8W
TM306A-GNU+3GN75KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 8W
TM306A-GNU+3GN90KF Single-Phase 100/115VAC 5N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 8W
TM306A-GNU+3GN9KF Single-Phase 100/115VAC 1.1N・m 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 8W
TM306C-AE Single-Phase 220/230VAC 140mN・m (50Hz) 70mm Round Shaft Type 6W (50Hz)
TM306C-GNE Single-Phase 220/230VAC 70mm Pinion Shaft Type 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN100KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 1.4N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN120KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN150KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN15KF Single-Phase 220/230VAC 1.7N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN180KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN18KF Single-Phase 220/230VAC 2N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN25KF Single-Phase 220/230VAC 2.6N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 0.41N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN30KF Single-Phase 220/230VAC 3.1N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN36KF Single-Phase 220/230VAC 3.7N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN3KF Single-Phase 220/230VAC 0.34N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN50KF Single-Phase 220/230VAC 4.6N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN5KF Single-Phase 220/230VAC 0.57N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN60KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN6KF Single-Phase 220/230VAC 0.68N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN75KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN90KF Single-Phase 220/230VAC 5N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 6W (50Hz)
TM306C-GNE+3GN9KF Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 6W (50Hz)
TM410A-AU Single-Phase 100/115VAC 210mN・m 80mm Round Shaft Type 12W
TM410A-GNU Single-Phase 100/115VAC 80mm Pinion Shaft Type 12W
TM410A-GNU+4GN100KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 12W
TM410A-GNU+4GN12.5KF Single-Phase 100/115VAC 2.1N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 12W
TM410A-GNU+4GN120KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 12W
TM410A-GNU+4GN150KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 12W
TM410A-GNU+4GN15KF Single-Phase 100/115VAC 2.6N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 12W
TM410A-GNU+4GN180KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 12W
TM410A-GNU+4GN18KF Single-Phase 100/115VAC 3.1N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 12W
TM410A-GNU+4GN25KF Single-Phase 100/115VAC 3.8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 12W
TM410A-GNU+4GN3.6KF Single-Phase 100/115VAC 0.61N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 12W
TM410A-GNU+4GN30KF Single-Phase 100/115VAC 4.6N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 12W
TM410A-GNU+4GN36KF Single-Phase 100/115VAC 5.5N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 12W
TM410A-GNU+4GN3KF Single-Phase 100/115VAC 0.51N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 12W
TM410A-GNU+4GN50KF Single-Phase 100/115VAC 6.9N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 12W
TM410A-GNU+4GN5KF Single-Phase 100/115VAC 0.85N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 12W
TM410A-GNU+4GN60KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 12W
TM410A-GNU+4GN6KF Single-Phase 100/115VAC 1N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 12W
TM410A-GNU+4GN7.5KF Single-Phase 100/115VAC 1.3N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 12W
TM410A-GNU+4GN75KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 12W
TM410A-GNU+4GN90KF Single-Phase 100/115VAC 8N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 12W
TM410A-GNU+4GN9KF Single-Phase 100/115VAC 1.5N・m 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 12W
TM410C-AE Single-Phase 220/230VAC 220mN・m (50Hz) 80mm Round Shaft Type 10W (50Hz)
TM410C-GNE Single-Phase 220/230VAC 80mm Pinion Shaft Type 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN100KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 2.2N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN120KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN150KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN15KF Single-Phase 220/230VAC 2.7N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN180KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN18KF Single-Phase 220/230VAC 3.2N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN25KF Single-Phase 220/230VAC 4N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 0.64N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN30KF Single-Phase 220/230VAC 4.8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN36KF Single-Phase 220/230VAC 5.8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN3KF Single-Phase 220/230VAC 0.53N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN50KF Single-Phase 220/230VAC 7.3N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN5KF Single-Phase 220/230VAC 0.89N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN60KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN6KF Single-Phase 220/230VAC 1.1N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 1.3N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN75KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN90KF Single-Phase 220/230VAC 8N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 10W (50Hz)
TM410C-GNE+4GN9KF Single-Phase 220/230VAC 1.6N・m (50Hz) 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 10W (50Hz)
TM520A-AU Single-Phase 100/115VAC 350mN・m 90mm Round Shaft Type 23W
TM520A-GNU Single-Phase 100/115VAC 90mm Pinion Shaft Type 23W
TM520A-GNU+5GN100KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 23W
TM520A-GNU+5GN12.5KF Single-Phase 100/115VAC 3.5N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 23W
TM520A-GNU+5GN120KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 23W
TM520A-GNU+5GN150KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 23W
TM520A-GNU+5GN15KF Single-Phase 100/115VAC 4.3N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 23W
TM520A-GNU+5GN180KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 23W
TM520A-GNU+5GN18KF Single-Phase 100/115VAC 5.1N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 23W
TM520A-GNU+5GN25KF Single-Phase 100/115VAC 6.4N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 23W
TM520A-GNU+5GN3.6KF Single-Phase 100/115VAC 1N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 23W
TM520A-GNU+5GN30KF Single-Phase 100/115VAC 7.7N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 23W
TM520A-GNU+5GN36KF Single-Phase 100/115VAC 9.2N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 23W
TM520A-GNU+5GN3KF Single-Phase 100/115VAC 0.85N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 23W
TM520A-GNU+5GN50KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 23W
TM520A-GNU+5GN5KF Single-Phase 100/115VAC 1.4N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 23W
TM520A-GNU+5GN60KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 23W
TM520A-GNU+5GN6KF Single-Phase 100/115VAC 1.7N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 23W
TM520A-GNU+5GN7.5KF Single-Phase 100/115VAC 2.1N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 23W
TM520A-GNU+5GN75KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 23W
TM520A-GNU+5GN90KF Single-Phase 100/115VAC 10N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 23W
TM520A-GNU+5GN9KF Single-Phase 100/115VAC 2.6N・m 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 23W
TM520C-AE Single-Phase 220/230VAC 350mN・m (50Hz) 90mm Round Shaft Type 20W (50Hz)
TM520C-GNE Single-Phase 220/230VAC 90mm Pinion Shaft Type 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN100KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN12.5KF Single-Phase 220/230VAC 3.5N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN120KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN150KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN15KF Single-Phase 220/230VAC 4.3N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN180KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN18KF Single-Phase 220/230VAC 5.1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN25KF Single-Phase 220/230VAC 6.4N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN3.6KF Single-Phase 220/230VAC 1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN30KF Single-Phase 220/230VAC 7.7N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN36KF Single-Phase 220/230VAC 9.2N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN3KF Single-Phase 220/230VAC 0.85N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN50KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN5KF Single-Phase 220/230VAC 1.4N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN60KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN6KF Single-Phase 220/230VAC 1.7N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN7.5KF Single-Phase 220/230VAC 2.1N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN75KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN90KF Single-Phase 220/230VAC 10N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90 20W (50Hz)
TM520C-GNE+5GN9KF Single-Phase 220/230VAC 2.6N・m (50Hz) 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9 20W (50Hz)
TMP-1 Single-Phase 100~230 VAC