HỘP SỐ GN-KF

Phân phối Hộp Số GN-KF chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

 • Model:
 • Thương hiệu: Oriental Motor
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Voltage: 
 • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
 • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
 • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


 • Dễ dàng giảm tốc độ và tăng mô-men xoắn: Kết hợp với đầu số cho phép động cơ giảm tốc độ đến tốc độ cần thiết hoặc tạo ra mô-men xoắn cao hơn.
 • Sản phẩm đa đạng: Có nhiều loại khác nhau như hộp số vuông góc.
  Hầu hết các đầu hộp số đều có sẵn với 20 tỷ số truyền khác nhau từ 1: 3 đến 1: 180.
Product Name Frame Size Shaft/Gear Type Gear Ratio Type
2GN100KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100
2GN10XKF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 10 Decimal gearhead
2GN12.5KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5
2GN120KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120
2GN150KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150
2GN15KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15
2GN180KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180
2GN18KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18
2GN25KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25
2GN3.6KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6
2GN30KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30
2GN36KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36
2GN3KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3
2GN50KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50
2GN5KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5
2GN60KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60
2GN6KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6
2GN7.5KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5
2GN75KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75
2GN90KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90
2GN9KF 60mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9
3GN100KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100
3GN10XKF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 10 Decimal gearhead
3GN12.5KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5
3GN120KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120
3GN150KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150
3GN15KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15
3GN180KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180
3GN18KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18
3GN25KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25
3GN3.6KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6
3GN30KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30
3GN36KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36
3GN3KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3
3GN50KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50
3GN5KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5
3GN60KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60
3GN6KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6
3GN7.5KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5
3GN75KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75
3GN90KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90
3GN9KF 70mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9
4GN100KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100
4GN10XKF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 10 Decimal gearhead
4GN12.5KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5
4GN120KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120
4GN150KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150
4GN15KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15
4GN180KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180
4GN18KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18
4GN25KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25
4GN3.6KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6
4GN30KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30
4GN36KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36
4GN3KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3
4GN50KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50
4GN5KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5
4GN60KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60
4GN6KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6
4GN7.5KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5
4GN75KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75
4GN90KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90
4GN9KF 80mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9
5GE100KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 100
5GE10XKBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 10 Decimal gearhead
5GE12.5KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 12.5
5GE120KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 120
5GE150KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 150
5GE15KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 15
5GE180KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 180
5GE18KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 18
5GE25KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 25
5GE3.6KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 3.6
5GE30KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 30
5GE36KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 36
5GE3KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 3
5GE50KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 50
5GE5KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 5
5GE60KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 60
5GE6KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 6
5GE7.5KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 7.5
5GE75KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 75
5GE90KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 90
5GE9KBF 90mm Parallel Shaft GE-KBF Gearhead 9
5GN100KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 100
5GN10XKF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 10 Decimal gearhead
5GN12.5KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 12.5
5GN120KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 120
5GN150KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 150
5GN15KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 15
5GN180KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 180
5GN18KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 18
5GN25KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 25
5GN3.6KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3.6
5GN30KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 30
5GN36KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 36
5GN3KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 3
5GN50KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 50
5GN5KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 5
5GN60KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 60
5GN6KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 6
5GN7.5KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 7.5
5GN75KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 75
5GN90KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 90
5GN9KF 90mm Parallel Shaft GN-KF Gearhead 9