HỘP SỐ PS – TƯƠNG THÍCH PROFINET ĐẦU VÀO FLEX

Phân phối Động Cơ Bước chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: AZ Series
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 24/48VDC
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.Tên sản phẩm Kích thước khung Loại Loại trục Phanh điện từ Cáp Mô-men xoắn giữ tối đa Tỉ số truyền Cài đặt độ phân giải: 1000 P/R Điện áp đầu vào của nguồn điện
AZM24AK-HS100+AZD-KPN+CC030VZ2F2 30mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 2.4N・m 100 0.0036°/Pulse DC24V
AZM24AK-HS50+AZD-KPN+CC030VZ2F2 30mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1.8N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V
AZM24AK-PS10+AZD-KPN+CC030VZ2F2 28mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 0.5N・m 10 0.036°/Pulse DC24V
AZM24AK-PS7.2+AZD-KPN+CC030VZ2F2 28mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 0.3N・m 7.2 0.05°/Pulse DC24V
AZM46AK-HP5+AZD-KPN+CC030VZF2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-HP5F+AZD-KPN+CC030VZF2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-HP9+AZD-KPN+CC030VZF2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 9 0.04°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-HP9F+AZD-KPN+CC030VZF2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 9 0.04°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-HS100+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 100 0.0036°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-HS50+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 3.5N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS10+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 10 0.036°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS25+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 25 0.0144°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS36+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 3N・m 36 0.01°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS5+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS50+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 3N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK-PS7.2+AZD-KPN+CC030VZF2 42mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 7.2 0.05°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HP5+AZD-KPN+CC030VZFB2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HP5F+AZD-KPN+CC030VZFB2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HP9+AZD-KPN+CC030VZFB2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 9 0.04°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HP9F+AZD-KPN+CC030VZFB2 40mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 9 0.04°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HS100+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm Harmonic Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 100 0.0036°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-HS50+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm Harmonic Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 3.5N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS10+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 10 0.036°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS25+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 2.5N・m 25 0.0144°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS36+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 3N・m 36 0.01°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS5+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 1N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS50+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 3N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46MK-PS7.2+AZD-KPN+CC030VZFB2 42mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 1.5N・m 7.2 0.05°/Pulse DC24V/DC48V
AZM66AK-HP15+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 9N・m 15 0.024°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK-HP15F+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 9N・m 15 0.024°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK-HP5+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK-HP5F+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK-HS100+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 10N・m 100 0.0036°/Pulse DC24V/DC48V ※2
AZM66AK-HS50+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm Harmonic Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 7N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V ※2
AZM66AK-PS10+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 10 0.036°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66AK-PS25+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 25 0.0144°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66AK-PS36+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 36 0.01°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66AK-PS5+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 3.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66AK-PS50+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66AK-PS7.2+AZD-KPN+CC030VZF2 60mm PS Geared Type Single Shaft Not Equipped 3m(Standard Cable) 4N・m 7.2 0.05°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66MK-HP15+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 9N・m 15 0.024°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-HP15F+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 9N・m 15 0.024°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-HP5+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-HP5F+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm HPG Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-HS100+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm Harmonic Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 10N・m 100 0.0036°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-HS50+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm Harmonic Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 7N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V ※2
AZM66MK-PS10+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 5N・m 10 0.036°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-PS25+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 25 0.0144°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-PS36+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 36 0.01°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-PS5+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 3.5N・m 5 0.072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-PS50+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 8N・m 50 0.0072°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK-PS7.2+AZD-KPN+CC030VZFB2 60mm PS Geared Type Single Shaft Equipped 3m(Standard Cable) 4N・m 7.2 0.05°/Pulse DC24V/DC48V ※1