HỘP SỐ TIÊU CHUẨN – LOẠI ĐẦU VÀO XUNG NGUỒN DC

Phân phối Động Cơ Bước chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: AZ Series
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 24/48VDC
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.Tên sản phẩm Kích thước khung Loại Loại trục Phanh điện từ Mô-men xoắn giữ tối đa Cài đặt độ phân giải: 1000 P/R Điện áp đầu vào của nguồn điện
AZM14AK+AZD-K+CC005VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC005VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC010VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC010VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC015VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC015VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC020VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC020VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC025VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC025VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC030VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC030VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC040VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC040VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC050VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC050VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC070VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC070VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC100VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC100VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC150VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC150VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC200VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM14AK+AZD-K+CC200VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.02N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC005VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC005VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC010VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC010VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC015VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC015VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC020VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC020VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC025VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC025VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC030VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC030VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC040VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC040VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC050VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC050VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC070VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC070VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC100VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC100VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC150VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC150VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC200VZ2F2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM15AK+AZD-K+CC200VZ2R2 20mm Standard Type Single Shaft Without 0.036N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC005VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC005VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC010VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC010VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC015VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC015VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC020VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC020VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC025VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC025VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC030VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC030VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC040VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC040VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC050VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC050VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC070VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC070VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC100VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC100VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC150VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC150VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC200VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM24AK+AZD-K+CC200VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.095N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC005VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC005VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC010VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC010VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC015VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC015VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC020VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC020VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC025VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC025VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC030VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC030VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC040VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC040VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC050VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC050VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC070VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC070VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC100VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC100VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC150VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC150VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC200VZ2F2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM26AK+AZD-K+CC200VZ2R2 28mm Standard Type Single Shaft Without 0.19N・m 0.36°/Pulse DC24V
AZM46A0K+AZD-K+CC005VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC005VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC010VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC010VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC015VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC015VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC020VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC020VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC025VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC025VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC030VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC030VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC040VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC040VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC050VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC050VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC070VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC070VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC100VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC100VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC150VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC150VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC200VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46A0K+AZD-K+CC200VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC005VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC005VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC010VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC010VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC015VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC015VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC020VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC020VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC025VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC025VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC030VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC030VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC040VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC040VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC050VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC050VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC070VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC070VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC100VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC100VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC150VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC150VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC200VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46AK+AZD-K+CC200VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V
AZM46M0K+AZD-K+CC005VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC005VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC010VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC010VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC015VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC015VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC020VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC020VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC025VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC025VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC030VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC030VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC040VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC040VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC050VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC050VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC070VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC070VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC100VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC100VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC150VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC150VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC200VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46M0K+AZD-K+CC200VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC005VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC005VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC010VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC010VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC015VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC015VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC020VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC020VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC025VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC025VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC030VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC030VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC040VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC040VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC050VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC050VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC070VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC070VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC100VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC100VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC150VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC150VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC200VZFB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM46MK+AZD-K+CC200VZRB2 42mm Standard Type Single Shaft With 0.3N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM48A0K+AZD-K+CC005VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC005VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC010VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC010VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC015VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC015VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC020VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC020VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC025VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC025VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC030VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC030VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC040VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC040VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC050VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC050VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC070VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC070VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC100VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC100VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC150VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC150VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC200VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A0K+AZD-K+CC200VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC005VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC005VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC010VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC010VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC015VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC015VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC020VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC020VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC025VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC025VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC030VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC030VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC040VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC040VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC050VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC050VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC070VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC070VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC100VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC100VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC150VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC150VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC200VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48A1K+AZD-K+CC200VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC005VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC005VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC010VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC010VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC015VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC015VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC020VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC020VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC025VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC025VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC030VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC030VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC040VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC040VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC050VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC050VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC070VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC070VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC100VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC100VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC150VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC150VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC200VZF2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM48AK+AZD-K+CC200VZR2 42mm Standard Type Single Shaft Without 0.72N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※
AZM66A0K+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A0K+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66A1K+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66AK+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M0K+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66M1K+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM66MK+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 1N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A0K+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69A1K+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC005VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC005VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC010VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC010VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC015VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC015VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC020VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC020VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC025VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC025VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC030VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC030VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC040VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC040VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC050VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC050VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC070VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC070VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC100VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC100VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC150VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC150VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC200VZF2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69AK+AZD-K+CC200VZR2 60mm Standard Type Single Shaft Without 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M0K+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69M1K+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC005VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC005VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC010VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC010VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC015VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC015VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC020VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC020VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC025VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC025VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC030VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC030VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC040VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC040VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC050VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC050VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC070VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC070VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC100VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC100VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC150VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC150VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC200VZFB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1
AZM69MK+AZD-K+CC200VZRB2 60mm Standard Type Single Shaft With 2N・m 0.36°/Pulse DC24V/DC48V ※1