LOẠI CÀI ĐẶT KỸ THUẬT SỐ – DIGITAL SETTING TYPE

Phân phối Dòng BLH SERIES chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: 
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


Dòng BLH này kết hợp thân máy mỏng tối ưu, động cơ không chổi than công suất cao với trình điều khiển loại bo mạch 24 VDC để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm không gian của bạn với thiết bị.
Phạm vi điều khiển tốc độ là 100 đến 3000 vòng / phút. Chọn từ nhiều loại đầu ra từ 15W đến 100W cho ứng dụng cụ thể của bạn.

 

 

Product Name Frame Size Shaft/Gear Type Gear Ratio Included Cable Rated Output Power (Continuous) Power Supply Input Rated Voltage Rated Torque (Motor Shaft) Speed Control Range Permissible Torque
BLHM015K-10+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.43N・m(8-300r/min)
BLHM015K-10+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.43N・m(8-300r/min)
BLHM015K-10+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Without 15W 24VDC 0.048N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.43N・m(8-300r/min)
BLHM015K-100+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2N・m(0.8-30r/min)
BLHM015K-100+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2N・m(0.8-30r/min)
BLHM015K-100+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Without 15W 24VDC 0.048N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2N・m(0.8-30r/min)
BLHM015K-15+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.65N・m(5.3-200r/min)
BLHM015K-15+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.65N・m(5.3-200r/min)
BLHM015K-15+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Without 15W 24VDC 0.048N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.65N・m(5.3-200r/min)
BLHM015K-20+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.83N・m(4-150r/min)
BLHM015K-20+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.83N・m(4-150r/min)
BLHM015K-20+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Without 15W 24VDC 0.048N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.83N・m(4-150r/min)
BLHM015K-30+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.2N・m(2.7-100r/min)
BLHM015K-30+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.2N・m(2.7-100r/min)
BLHM015K-30+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Without 15W 24VDC 0.048N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.2N・m(2.7-100r/min)
BLHM015K-5+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.22N・m(16-600r/min)
BLHM015K-5+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.22N・m(16-600r/min)
BLHM015K-5+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Without 15W 24VDC 0.048N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.22N・m(16-600r/min)
BLHM015K-50+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.9N・m(1.6-60r/min)
BLHM015K-50+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.9N・m(1.6-60r/min)
BLHM015K-50+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Without 15W 24VDC 0.048N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.9N・m(1.6-60r/min)
BLHM015K-A+BLH2D15-KD+CC02BLH+LHS003CD 42mm Round Shaft Type Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM015K-A+BLH2D15-KD+CC02BLHR+LHS003CD 42mm Round Shaft Type Flexible Connection Cable (1.5m) 15W 24VDC 0.048N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM015K-A+BLH2D15-KD+LHS003CD 42mm Round Shaft Type Without 15W 24VDC 0.048N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM230K-10+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.0N・m(8-250r/min)
0.86N・m(300r/min)
BLHM230K-10+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.0N・m(8-250r/min)
0.86N・m(300r/min)
BLHM230K-10+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Without 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.0N・m(8-250r/min)
0.86N・m(300r/min)
BLHM230K-100+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-100+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-100+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Without 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-100FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
9.8N・m(0.8-25r/min)
8.2N・m(30r/min)
BLHM230K-100FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
9.8N・m(0.8-25r/min)
8.2N・m(30r/min)
BLHM230K-100FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Without 30W 24VDC 0.115N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
9.8N・m(0.8-25r/min)
8.2N・m(30r/min)
BLHM230K-10FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.98N・m(8-250r/min)
0.82N・m(300r/min)
BLHM230K-10FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.98N・m(8-250r/min)
0.82N・m(300r/min)
BLHM230K-10FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Without 30W 24VDC 0.115N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.98N・m(8-250r/min)
0.82N・m(300r/min)
BLHM230K-15+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(5.3-167r/min)
1.3N・m(200r/min)
BLHM230K-15+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(5.3-167r/min)
1.3N・m(200r/min)
BLHM230K-15+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Without 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(5.3-167r/min)
1.3N・m(200r/min)
BLHM230K-15FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.5N・m(5.3-167r/min)
1.2N・m(200r/min)
BLHM230K-15FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.5N・m(5.3-167r/min)
1.2N・m(200r/min)
BLHM230K-15FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Without 30W 24VDC 0.115N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.5N・m(5.3-167r/min)
1.2N・m(200r/min)
BLHM230K-20+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.1N・m(4-125r/min)
1.7N・m(150r/min)
BLHM230K-20+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.1N・m(4-125r/min)
1.7N・m(150r/min)
BLHM230K-20+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Without 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.1N・m(4-125r/min)
1.7N・m(150r/min)
BLHM230K-200+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-200+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-200+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Without 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
6N・m
BLHM230K-200FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
17N・m(0.4-12.5r/min)
16.3N・m(15r/min)
BLHM230K-200FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
17N・m(0.4-12.5r/min)
16.3N・m(15r/min)
BLHM230K-200FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Without 30W 24VDC 0.115N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
17N・m(0.4-12.5r/min)
16.3N・m(15r/min)
BLHM230K-20FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.0N・m(4-125r/min)
1.6N・m(150r/min)
BLHM230K-20FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.0N・m(4-125r/min)
1.6N・m(150r/min)
BLHM230K-20FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Without 30W 24VDC 0.115N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.0N・m(4-125r/min)
1.6N・m(150r/min)
BLHM230K-30+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3N・m(2.7-83r/min)
2.5N・m(100r/min)
BLHM230K-30+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3N・m(2.7-83r/min)
2.5N・m(100r/min)
BLHM230K-30+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Without 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3N・m(2.7-83r/min)
2.5N・m(100r/min)
BLHM230K-30FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.9N・m(2.7-83r/min)
2.4N・m(100r/min)
BLHM230K-30FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.9N・m(2.7-83r/min)
2.4N・m(100r/min)
BLHM230K-30FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Without 30W 24VDC 0.115N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.9N・m(2.7-83r/min)
2.4N・m(100r/min)
BLHM230K-5+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.52N・m(16-500r/min)
0.43N・m(600r/min)
BLHM230K-5+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.52N・m(16-500r/min)
0.43N・m(600r/min)
BLHM230K-5+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Without 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.52N・m(16-500r/min)
0.43N・m(600r/min)
BLHM230K-50+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-50+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-50+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Without 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-50FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-50FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-50FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Without 30W 24VDC 0.115N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(1.6-50r/min)
4.1N・m(60r/min)
BLHM230K-5FR+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.46N・m(16-500r/min)
0.38N・m(600r/min)
BLHM230K-5FR+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.46N・m(16-500r/min)
0.38N・m(600r/min)
BLHM230K-5FR+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Without 30W 24VDC 0.115N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.46N・m(16-500r/min)
0.38N・m(600r/min)
BLHM230K-A+BLH2D30-KD+CC02BLH+LHS003CD 60mm Round Shaft Type Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM230K-A+BLH2D30-KD+CC02BLHR+LHS003CD 60mm Round Shaft Type Flexible Connection Cable (1.5m) 30W 24VDC 0.115N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM230K-A+BLH2D30-KD+LHS003CD 60mm Round Shaft Type Without 30W 24VDC 0.115N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM450K-10+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.7N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-10+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.7N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-10+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 10 Without 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.7N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-100+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m(0.8-25r/min)
13.7N・m(30r/min)
BLHM450K-100+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m(0.8-25r/min)
13.7N・m(30r/min)
BLHM450K-100+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 100 Without 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m(0.8-25r/min)
13.7N・m(30r/min)
BLHM450K-100FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16.2N・m(0.8-25r/min)
13.5N・m(30r/min)
BLHM450K-100FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16.2N・m(0.8-25r/min)
13.5N・m(30r/min)
BLHM450K-100FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 100 Without 50W 24VDC 0.191N・m 1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.8 to 30 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16.2N・m(0.8-25r/min)
13.5N・m(30r/min)
BLHM450K-10FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-10FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-10FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 10 Without 50W 24VDC 0.191N・m 10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
[8 to 300 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
1.6N・m(8-250r/min)
1.4N・m(300r/min)
BLHM450K-15+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.6N・m(5.3-167r/min)
2.1N・m(200r/min)
BLHM450K-15+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.6N・m(5.3-167r/min)
2.1N・m(200r/min)
BLHM450K-15+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 15 Without 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.6N・m(5.3-167r/min)
2.1N・m(200r/min)
BLHM450K-15FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.4N・m(5.3-167r/min)
2.0N・m(200r/min)
BLHM450K-15FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.4N・m(5.3-167r/min)
2.0N・m(200r/min)
BLHM450K-15FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 15 Without 50W 24VDC 0.191N・m 6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
[5.3 to 200 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
2.4N・m(5.3-167r/min)
2.0N・m(200r/min)
BLHM450K-20+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.4N・m(4-125r/min)
2.9N・m(150r/min)
BLHM450K-20+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.4N・m(4-125r/min)
2.9N・m(150r/min)
BLHM450K-20+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 20 Without 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.4N・m(4-125r/min)
2.9N・m(150r/min)
BLHM450K-200+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m
BLHM450K-200+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m
BLHM450K-200+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 200 Without 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
16N・m
BLHM450K-200FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
32.5N・m(0.4-12.5r/min)
27N・m(15r/min)
BLHM450K-200FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
32.5N・m(0.4-12.5r/min)
27N・m(15r/min)
BLHM450K-200FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 200 Without 50W 24VDC 0.191N・m 0.5 to 15 r/min (Speed Ratio 30:1)
[0.4 to 15 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
32.5N・m(0.4-12.5r/min)
27N・m(15r/min)
BLHM450K-20FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.2N・m(4-125r/min)
2.7N・m(150r/min)
BLHM450K-20FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.2N・m(4-125r/min)
2.7N・m(150r/min)
BLHM450K-20FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 20 Without 50W 24VDC 0.191N・m 5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
[4 to 150 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
3.2N・m(4-125r/min)
2.7N・m(150r/min)
BLHM450K-30+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-30+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-30+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 30 Without 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-30FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-30FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-30FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 30 Without 50W 24VDC 0.191N・m 3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
[2.7 to 100 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
4.9N・m(2.7-83r/min)
4.1N・m(100r/min)
BLHM450K-5+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.86N・m(16-500r/min)
0.72N・m(600r/min)
BLHM450K-5+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.86N・m(16-500r/min)
0.72N・m(600r/min)
BLHM450K-5+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 5 Without 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.86N・m(16-500r/min)
0.72N・m(600r/min)
BLHM450K-50+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.2N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-50+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.2N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-50+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Parallel Shaft Gearhead GFS Gear 50 Without 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.2N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-50FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.1N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-50FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.1N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-50FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 50 Without 50W 24VDC 0.191N・m 2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
[1.6 to 60 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
8.1N・m(1.6-50r/min)
6.8N・m(60r/min)
BLHM450K-5FR+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.81N・m(16-500r/min)
0.68N・m(600r/min)
BLHM450K-5FR+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.81N・m(16-500r/min)
0.68N・m(600r/min)
BLHM450K-5FR+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Hollow Shaft Flat Gearhead FR Gear 5 Without 50W 24VDC 0.191N・m 20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
[16 to 600 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
0.81N・m(16-500r/min)
0.68N・m(600r/min)
BLHM450K-A+BLH2D50-KD+CC02BLH+LHS003CD 80mm Round Shaft Type Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM450K-A+BLH2D50-KD+CC02BLHR+LHS003CD 80mm Round Shaft Type Flexible Connection Cable (1.5m) 50W 24VDC 0.191N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※
BLHM450K-A+BLH2D50-KD+LHS003CD 80mm Round Shaft Type Without 50W 24VDC 0.191N・m 100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
[80 to 3000 r/min (Speed Ratio 37.5:1)] ※