LOẠI TƯƠNG THÍCH ETHERCAT [TƯƠNG THÍCH VỚI PHÒNG SẠCH]

Phân phối Bộ Truyền Động Tuyến Tính chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: EZS Series
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


Product Name Power Supply Voltage Linear Slide Size Direction of Air Couplers for Suction Electromagnetic Brake Specification Motor Connection Direction Driver Type Repetitive Positioning Accuracy Stroke Transportable Mass – Horizontal Transportable Mass – Vertical Thrust Maximum Speed
EZSM3CLD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CLD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CLD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CLD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CLD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CLD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CLD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CLD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CLD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CLE005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CLE050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CLE055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CLE055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CLE055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CLE055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CLE060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CLE065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CLE070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CLE070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CLE070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CLE070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CLE070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CLE070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3CRD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CRD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CRD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CRD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3CRD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3CRD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3CRD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3CRD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3CRE005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3CRE050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CRE055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CRE055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CRE055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3CRE055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3CRE060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3CRE065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3CRE070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRE070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRE070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRE070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRE070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3CRE070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM4CLD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CLD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CLD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CLD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CLD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CLD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CLD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CLD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CLD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CLE005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CLE050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CLE055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CLE055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CLE055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CLE055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CLE060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CLE065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CLE070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CLE070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CLE070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CLE070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CLE070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CLE070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4CRD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CRD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CRD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CRD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4CRD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4CRD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4CRD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4CRD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4CRE005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4CRE050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CRE055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CRE055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CRE055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4CRE055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4CRE060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4CRE065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4CRE070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRE070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRE070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRE070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRE070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4CRE070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM6CLD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CLD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CLD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CLD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CLD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CLD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CLD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CLD075AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD075AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD075AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD075AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD075AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD075AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CLD080AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD080AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD080AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD080AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD080AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD080AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CLD085AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLD085AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLD085AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLD085AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLD085AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLD085AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CLE005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 400 mm/s
EZSM6CLE055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 400 N 350 mm/s
EZSM6CLE060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 400 N 350 mm/s
EZSM6CLE060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 350 mm/s
EZSM6CLE060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 350 mm/s
EZSM6CLE060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 300 mm/s
EZSM6CLE070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 260 mm/s
EZSM6CLE075AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE075AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE075AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE075AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE075AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE075AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 230 mm/s
EZSM6CLE080AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE080AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE080AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE080AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE080AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE080AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 200 mm/s
EZSM6CLE085AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CLE085AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CLE085AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CLE085AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CLE085AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CLE085AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Left direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 60 kg ~ 30 kg ~ 400 N 180 mm/s
EZSM6CRD005AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD005AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD005AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD005AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD005AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD005AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD010AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD010AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD010AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD010AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD010AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD010AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD015AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD015AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD015AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD015AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD015AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD015AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD020AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD020AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD020AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD020AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD020AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD020AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD025AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD025AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD025AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD025AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD025AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD025AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD030AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD030AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD030AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD030AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD030AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD030AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD035AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD035AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD035AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD035AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD035AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD035AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD040AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD040AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD040AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD040AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD040AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD040AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD045AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD045AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD045AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD045AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD045AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD045AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD050AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD050AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD050AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD050AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD050AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD050AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD055AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD055AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD055AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD055AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD055AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD055AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD060AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD060AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD060AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD060AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD060AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 800 mm/s
EZSM6CRD060AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD065AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CRD065AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CRD065AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD065AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CRD065AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 640 mm/s
EZSM6CRD065AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 600 mm/s
EZSM6CRD070AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD070AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD070AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD070AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD070AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD070AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 550 mm/s
EZSM6CRD075AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD075AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD075AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD075AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD075AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD075AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 750 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 470 mm/s
EZSM6CRD080AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD080AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD080AZAK+AZD-KED+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD080AZMC+AZD-AED+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD080AZMC+AZD-CED+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD080AZMK+AZD-KED+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction With Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 800 mm ~ 30 kg ~ 15 kg ~ 200 N 420 mm/s
EZSM6CRD085AZAC+AZD-AED+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg ~ 200 N 360 mm/s
EZSM6CRD085AZAC+AZD-CED+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 66.5 mm Right direction Without Standard type Cable (3 m) Standard type EtherCAT Compatible ±0.02 mm 850 mm ~ 30 kg