LOẠI TƯƠNG THÍCH PROFINET

Phân phối Bộ Truyền Động Tuyến Tính chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: EZS Series
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


Product Name Power Supply Voltage Linear Slide Size Electromagnetic Brake Specification Motor Connection Direction Driver Type Repetitive Positioning Accuracy Stroke Transportable Mass – Horizontal Transportable Mass – Vertical Thrust Maximum Speed
EZSM3D005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3D050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3D055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3D055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3D055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3D055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3D060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3D065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3D070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3D070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3D070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3D070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3D070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3D070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3E005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3E050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3E055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3E055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3E055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3E055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3E060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3E065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3E070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3E070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3E070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3E070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3E070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3E070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LD005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3LD050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3LD055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3LD055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3LD055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3LD055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3LD060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3LD065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3LD070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LD070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LD070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LD070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LD070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LD070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3LE005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3LE050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3LE055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3LE055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3LE055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3LE055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3LE060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3LE065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3LE070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LE070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LE070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LE070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LE070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3LE070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RD005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 800 mm/s
EZSM3RD050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3RD055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3RD055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3RD055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 650 mm/s
EZSM3RD055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 600 mm/s
EZSM3RD060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 550 mm/s
EZSM3RD065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 460 mm/s
EZSM3RD070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RD070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RD070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RD070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RD070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RD070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 7.5 kg ~ 3.5 kg ~ 43 N 400 mm/s
EZSM3RE005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 400 mm/s
EZSM3RE050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3RE055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3RE055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3RE055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 320 mm/s
EZSM3RE055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 300 mm/s
EZSM3RE060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 270 mm/s
EZSM3RE065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 220 mm/s
EZSM3RE070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RE070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RE070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RE070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RE070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM3RE070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 54 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Right sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 86 N 200 mm/s
EZSM4D005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4D050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4D055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4D055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4D055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4D055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4D060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4D065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4D070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4D070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4D070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4D070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4D070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4D070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4E005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 400 mm/s
EZSM4E050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4E055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4E055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4E055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 320 mm/s
EZSM4E055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 300 mm/s
EZSM4E060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 270 mm/s
EZSM4E065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 220 mm/s
EZSM4E070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4E070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4E070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4E070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4E070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4E070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Standard type PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 30 kg ~ 14 kg ~ 140 N 200 mm/s
EZSM4LD005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD020AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD020AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD025AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD025AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD025AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD025AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD025AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD025AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 250 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD030AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD030AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD030AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD030AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD030AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD030AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 300 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD035AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD035AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD035AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD035AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD035AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD035AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 350 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD040AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD040AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD040AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD040AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD040AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD040AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 400 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD045AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD045AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD045AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD045AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD045AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD045AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 450 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD050AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD050AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD050AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD050AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD050AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 800 mm/s
EZSM4LD050AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 500 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD055AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4LD055AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4LD055AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD055AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4LD055AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 650 mm/s
EZSM4LD055AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 550 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 600 mm/s
EZSM4LD060AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD060AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD060AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD060AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD060AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD060AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 600 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 550 mm/s
EZSM4LD065AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD065AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD065AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD065AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD065AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD065AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 650 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 460 mm/s
EZSM4LD070AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LD070AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LD070AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LD070AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LD070AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LD070AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 700 mm ~ 15 kg ~ 7 kg ~ 70 N 400 mm/s
EZSM4LE005AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE005AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE005AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE005AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE005AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE005AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 50 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE010AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE010AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE010AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE010AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE010AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE010AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 100 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE015AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE015AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE015AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE015AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE015AZMC+AZD-CPN+CC030VZFB Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE015AZMK+AZD-KPN+CC030VZFB2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 150 mm ~ 30 kg ~ 12.5 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE020AZAC+AZD-APN+CC030VZF Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE020AZAC+AZD-CPN+CC030VZF Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 125 N 400 mm/s
EZSM4LE020AZAK+AZD-KPN+CC030VZF2 24 VDC Width 74 mm x Height 50 mm Without Standard type cable (3m) Left sided PROFINET Compatible Type ±0.02 mm 200 mm ~ 30 kg ~ 125 N 300 mm/s
EZSM4LE020AZMC+AZD-APN+CC030VZFB Single-Phase 100-120 VAC Width 74 mm x Height 50 mm With Standard type cable (3m)