Nguồn tổng thường 5A, TP1205A


Nguồn thường TP-1205A

Input: 100-120VAC 1.0A
200-240VAC 0.5A
OutPut: +12V – 5.0A

Hàng có sẵn

Bảo hành 03 tháng