PJ GEARED TYPE – NX SERIES

Phân phối Động Cơ Servo chính hãng, giá sỉ cho đại lý, đa dạng các hãng quạt, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Mua hàng: 0907.908.918

  • Model: NX Series
  • Thương hiệu: Oriental Motor
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Voltage: 
  • Chất lượngMới 100% chưa qua sử dụng
  • Bảo hành : 12 tháng chính hãng 
  • Chứng từ : CO, CQ, hóa đơn VAT

Giảm, chiết khấu thêm khi mua số lượng lớn.


NX Series: Một đơn vị động cơ servo AC có khả năng điều khiển độ chính xác cao với vận hành dễ dàng.
Hoạt động trơn tru có thể đạt được trong tải quán tính cao hoặc các ứng dụng truyền động bằng dây đai mà không cần điều chỉnh bằng tay.

Product Name Power Supply Voltage Frame Size Shaft/Gear Type Electromagnetic Brake Included Cable Rated Output Power Permissible Torque Resolution (Motor Shaft) Gear Ratio
NX1040AS-J10-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040AS-J10-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040AS-J10-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040AS-J25-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040AS-J25-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040AS-J25-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040AS-J5-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1040AS-J5-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1040AS-J5-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1040MS-J10-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040MS-J10-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040MS-J10-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 400W 10.2N・m 100 to 100000P/R 10
NX1040MS-J25-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040MS-J25-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040MS-J25-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 400W 25.4N・m 100 to 100000P/R 25
NX1040MS-J5-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1040MS-J5-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1040MS-J5-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 400W 5.08N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075AS-J10-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075AS-J10-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075AS-J10-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075AS-J25-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075AS-J25-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075AS-J25-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075AS-J5-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 1m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075AS-J5-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 2m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075AS-J5-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type Without 3m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075MS-J10-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075MS-J10-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075MS-J10-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 750W 19.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX1075MS-J25-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075MS-J25-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075MS-J25-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 750W 47.8N・m 100 to 100000P/R 25
NX1075MS-J5-1 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 1m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075MS-J5-2 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 2m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX1075MS-J5-3 Three-Phase 200-230 VAC 104mm PJ Geared Type With 3m 750W 9.56N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AA-J10-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AA-J10-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AA-J10-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AA-J25-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AA-J25-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AA-J25-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AA-J5-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AA-J5-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AA-J5-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AC-J10-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AC-J10-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AC-J10-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810AC-J25-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AC-J25-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AC-J25-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810AC-J5-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AC-J5-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810AC-J5-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MA-J10-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MA-J10-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MA-J10-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MA-J25-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MA-J25-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MA-J25-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MA-J5-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MA-J5-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MA-J5-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MC-J10-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MC-J10-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MC-J10-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 2.54N・m 100 to 100000P/R 10
NX810MC-J25-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MC-J25-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MC-J25-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 6.36N・m 100 to 100000P/R 25
NX810MC-J5-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MC-J5-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX810MC-J5-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 100W 1.27N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AA-J10-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AA-J10-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AA-J10-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AA-J25-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AA-J25-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AA-J25-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AA-J5-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AA-J5-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AA-J5-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AC-J10-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AC-J10-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AC-J10-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820AC-J25-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AC-J25-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AC-J25-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820AC-J5-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 1m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AC-J5-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 2m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820AC-J5-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type Without 3m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MA-J10-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MA-J10-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MA-J10-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MA-J25-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MA-J25-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MA-J25-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MA-J5-1 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MA-J5-2 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MA-J5-3 Single-Phase 100-115 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MC-J10-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MC-J10-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MC-J10-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 5.1N・m 100 to 100000P/R 10
NX820MC-J25-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MC-J25-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MC-J25-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 12.7N・m 100 to 100000P/R 25
NX820MC-J5-1 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 1m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MC-J5-2 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 2m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5
NX820MC-J5-3 Single-Phase/Three-Phase 200-230 VAC 80mm PJ Geared Type With 3m 200W 2.54N・m 100 to 100000P/R 5