Quạt Sanyo Denki DC tiêu chuẩn San Ace 60mmx15mm


Danh mục:

Tien Phong Technology là nhà cung cấp sản phẩm quạt cao cấp. Hãy gọi 0906.742.736 để chúng tôi tư vấn cho Quý khách đúng loại đáp ứng được nhu cầu và kinh tế nhất.

Square type  : 60mm  X  Thick : 15mm

 

Model No. Rated Voltage
(V)
Rated current
(A)
Rated input
(W)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109P0605H701
5 0.26 1.30 4,100 0.40
(14.1CFM)
38.2
(0.153inchH2O)
32 60
109P0605M701
5 0.15 0.75 3,100 0.3
(10.6CFM)
22.6
(0.091inchH2O)
25 60
109P0612B701
12 0.05 0.6 2,200 0.21
(7.42CFM)
11.7
(0.047inchH2O)
21 60
109P0612H701
12 0.09 1.08 4,100 0.40
(14.1CFM)
38.2
(0.153inchH2O)
32 60
109P0612K701
12 0.26 3.12 6,500 0.62
(21.9CFM)
99.3
(0.399inchH2O)
45 60
109P0612M701
12 0.07 0.84 3,100 0.3
(10.6CFM)
22.6
(0.091inchH2O)
25 60
109P0612S701
12 0.15 1.80 5,000 0.48
(17.0CFM)
58.8
(0.236inchH2O)
36 60
109P0624H701
24 0.06 1.44 4,100 0.4
(14.1CFM)
38.2
(0.153inchH2O)
32 60
109P0624J701
24 0.14 3.36 6,200 0.61
(21.5CFM)
86.5
(0.347inchH2O)
44 60
109P0624M701
24 0.04 0.96 3,100 0.3
(10.6CFM)
22.6
(0.091inchH2O)
25 60
109P0624S701
24 0.08 1.92 5,000 0.48
(16.9CFM)
58.8
(0.236inchH2O)
36 60
Square type  : 60mm  X  Thick : 15mm

 

Model No. Rated Voltage
(V)
Rated current
(A)
Rated input
(W)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
9WF0624H701
24 0.12 2.88 6,800 0.52
( 18.36 CFM)
95
( 0.38 inchH2O)
44 62
Square type  : 60mm  X  Thick : 15mm

 

Model No. Rated Voltage
(V)
Rated current
(A)
Rated input
(W)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109P0612T7H12
12 0.08

0.12

0.96

1.44

2,050

4,100

0.2
(7.1CFM)0.4
(14.1CFM)
9.3
(0.037inchH2O)38.2
(0.153inchH2O)
18

32

60
Square type  : 60mm  X  Thick : 15mm PWM Control, Pulse sensor, Ribbed

 

Model No. Rated Voltage
(V)
Rated current
(A)
Rated input
(W)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
9GA0612P7G01
12 0.16

0.05

1.92

0.60

5,900
(PWM Duty 100%)1,500
(PWM Duty 0%)
0.68
(24CFM)0.17
(6.0CFM)
80
(0.320inchH2O)5.2
(0.020inchH2O)
38

10

50
9GA0612P7H01
12 0.10

0.03

1.2

0.36

4,900
(PWM Duty 100%)1,300
(PWM Duty 0%)
0.56
(19.7CFM)0.15
(5.3CFM)
55.6
(0.223inchH2O)3.9
(0.015inchH2O)
34

8

50
Square type  : 60mm  X  Thick : 15mm

 

Model No. Rated Voltage
(V)
Rated current
(A)
Rated input
(W)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109P0612T7H122
12 0.08

0.12

0.96

1.44

2,100

4,300

0.2
(7.0CFM)0.42
(14.8CFM)
9.7
(0.039inchH2O)42.0
(0.169inchH2O)
18

32