Tăng năng suất và hiệu quả kinh tế nhờ lắp quạt thông gió cho đàn bò sữa

Làm mát cho đàn bò trong mùa hè bằng quạt thông gió công nghiệp nóng nực giúp tăng năng suất và sản lượng sữa một cách đáng kể.

Theo số liệu từ Bộ Nông Nghiệp Israel, sản lượng sữa sụt giảm vào mùa hè lên đến gần 90% so với mùa đông. Tỷ lệ thụ thai vào mùa hè đạt mức 20%, so với những tháng mùa đông là hơn 40%. Sự sụt giảm về sản lượng và khả năng sinh sản vào mùa hè tạo ra tính thời vụ đáng kể, tác động đến nguồn cung cấp sữa cho thị trường và sự gia tăng các khoản chi phí thêm cho người tiêu dùng, do nhu cầu sữa bột vào mùa đông tăng để người ta sử dụng vào mùa hè. Có thể thấy, áp lực nhiệt độ có ảnh hưởng đến sản lượng cũng như khả năng sinh sản của đàn bò sữa vốn cho năng suất cao.

 

Chỉ số về “tỷ lệ hiệu suất tính từ mùa hè đến mùa đông” đã được phát triển, giúp đánh giá tính hiệu quả mà mỗi trang trại phải đối mặt trong việc xử lý áp lực về nhiệt độ cao của mùa hè bằng cách sử dụng các công cụ quản lý, chủ yếu dựa trên các phương pháp làm mát, mà mỗi nông trại áp dụng nhằm đối phó với áp lực nhiệt mùa hè. Chỉ số ” tỷ lệ hiệu suất tính từ mùa hè đến mùa đông” so sánh một số chỉ tiêu đạt được liên quan đến sữa của các đàn gia súc mùa hè so với mùa đông, như chỉ tiêu ECM (chỉ tiêu sữa đã qua xử lý mang tính kinh tế), độ béo sữa và thành phần protein trong sữa,  số tế bào soma (SCC) và tỷ lệ thụ thai. Việc tính toán chỉ số này dựa trên các dữ liệu lấy từ hệ thống cơ sở dữ liệu Herdbook về sữa của Israel. Gần đây, một cuộc khảo sát quy mô lớn đã được thực hiện, nhằm nghiên cứu tác động của mức sản lượng và sự giảm nhẹ áp lực nhiệt trên hiệu suất bò sữa ở Israel. Cuộc khảo sát dựa trên dữ liệu năm 2005, gồm 22 đàn bò sữa, trung bình mỗi đàn là 300 con, và tổng cộng là 6.600 con. Tất cả đàn bò sữa này đều được nuôi quanh khu vực bờ biển Israel. Các con thuộc mỗi đàn đều được nuôi trong cùng một hệ thống chuồng trại, được vắt sữa 3 lần mỗi ngày và được cho ăn thức ăn theo đúng chuẩn TRM hai lần mỗi ngày. Mười hai đàn cho mức sản lượng cao và mười đàn còn lại cho mức sản lượng thấp (mức sản lượng trung bình ECM vào mùa đông năm ngoái lần lượt là 41 và 35 kg/ngày).

 

Trong mười một đàn bò thuộc mỗi nhóm mức sản lượng, người ta áp dụng phương pháp làm mát kỹ (IC) suốt giai đoạn mùa hè, sử dụng kết hợp công nghệ làm ướt và thông gió bắt buộc, trong 10 khoảng thởi gian trong ngày, tổng cộng là 7 giờ tích lũy/1 ngày. Ở 11 đàn khác thuộc mỗi nhóm mức sản lượng, người ta áp dụng phương pháp làm mát vừa phải (MC), sử dụng kết hợp công nghệ làm ướt và thông gió cho các chuồng trại, chỉ trước khi vắt sữa. Sản lượng trung bình mùa đông và tỉ lệ sản lượng từ mùa hè đến mùa đông, được sử dụng để phân bổ đàn vào các nhóm khác nhau, được trình bày trong bảng 1 và sản lượng sữa trung bình ở mỗi mùa khác nhau và các nhóm được trình bày trong bảng 2.

 

Tăng năng suất và hiệu quả kinh tế nhờ lắp quạt thông gió cho đàn bò sữa GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THÔNG TIN  tin tức quạt thông gió quạt gió công nghiệp quạt công nghiệp lắp quạt trong sản xuất lắp quạt cho đàn bò

Bảng 1: Dãy các mức sản lượng trung bình mùa đông (Kg/ngày) và tỷ lệ sảnlượng từ mùa hè đến mùa đông của các nhóm khác nhau vào năm trước khi diễn ra cuộc khảo sát.

Mức sản lượng Cao Thấp
PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải
Sản lượng trung bình mùa đông (Kg/ngày) 41-43 38-40 35-38 33-36
Tỉ lệ từ mùa hè đến mùa đông (%) 96-100 86-88 97-103 84-90

Bảng 2: Sản lượng sữa trung bình (kg/con/ngày) cho các mùa và các nhóm khác nhau

Mức sản lượng Cao Thấp
Mùa PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải
Đông 42.0 39.1 37.1 35.3
Xuân 42.3 39.2 39.1 36.2
Hạ 42.0 35.7 38.0 32.0
Thu 42.1 36.9 38.1 34.1

Bảng 3: Tỷ suất thụ thai trung bình mùa hè và mùa đông (%) của các đàn bò cho mức sản lượng cao và thấp, được áp dụng phương pháp làm mát kỹ và vừa phải

Mức sản lượng Cao Thấp
Mùa PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải PP. làm mát kỹ PP. làm mát vừa phải
Đông 39 39 40 39
Xuân 31 30 38 25
Hạ 19 12 25 3
Thu 29 29 40 29

 

Kết quả của cuộc khảo sát này chỉ ra rằng phương pháp làm mát kỹ hầu như sẽ loại bỏ được sự sụt giảm về sản lượng sữa trong mùa hè, bất kể đàn bò thuộc mức sản lượng nào, và giảm thiểu gần như phân nửa khả năng sụt giảm tỷ suất thụ thai mùa hè. Phương pháp làm mát kỹ chứng minh có tác động lớn hơn trong việc cải thiện tỷ suất thụ thai ở các đàn bò cho mức sản lượng thấp, so với các đàn bò cho mức sản lượng cao.